Logo
Logo

Bli medlem i Unga KRIS Norrköping 2023

UNGA KRIS NORRKÖPING

Vi är en ungdomstyrd förening. Framgångskonceptet
är att ungdomar själva får bygga upp, skapa,driva och organisera ungdomsverksamheten med stöd av vuxna.

§ 2 Unga KRIS paroll
Unga KRIS paroll är Hederlighet – Drogfrihet – Kamratskap – Solidaritet.
Hederlighet innebär att man inte begår brott, att man ständigt är ärlig mot sig själv och andra samt hela tiden följer gällande lag och uppträder som ett föredöme för andra.
Drogfrihet innebär att man avhåller sig från att använda alkohol, narkotika eller andra sinnespåverkande droger (de medel som definieras enligt regelverket i KRIS stadgar § 8) samt att man ej är påverkade av sådana medel vid deltagande i Unga KRIS verksamheter, arrangemang eller uppdrag eller vid vistelse i lokaler som tillhör eller används av Unga KRIS.
Kamratskap innebär att man engagerar sig i sina medmänniskors välbefinnande och att man respekterar andra människors rätt till en egen uppfattning.
Solidaritet innebär att man finns tillgänglig för sina medmänniskor, hjälper till i Unga KRIS aktiviteter och på annat sätt verkar för Unga KRIS syften.
Unga KRIS är obundet i religiösa och partipolitiska frågor. Unga KRIS verksamhet skall i alla delar präglas av öppenhet, ansvarskänsla och respekt för mänskliga rättigheter.

Information om medlemsavgift

medlemsavgift 0 kr

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Unga KRIS. Är du mellan 13-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Unga KRIS.